MARGARITA KINSTNER 

(Margarita Puntigam-Kinstner)